Pozvánka na 10. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 10. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  středa 27. března 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2018
 6. Schválení hospodářského výsledku MŠ Petrovice za rok 2018
 7. Schválení přijetí pracovníka na VPP
 8. Organizace zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě
 9. Příprava podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019
 10. Vyhodnocení nabídek na prodej dřeva
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 18. 3. 2019            Sejmuto dne: 28. 3. 2019

Irena Závišková, starostka obce