Pozvánka na 11. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 11. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 11. dubna 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů

  1. Projednání a schválení programu
  2. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  3. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
  4. Informace o plánovaných výkupech a směnách pozemků
  5. Informace o výsledku výběrového řízení na dodavatele prací při rekonstrukci MŠ Petrovice
  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   2. 4. 2019            Sejmuto dne: 12. 4. 2019

Irena Závišková, starostka obce