Pozvánka na 23. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 23. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 24. října 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Vyhodnocení došlých žádostí na odkup stavebních parcel v majetku obce dle vydaného záměru:

            lokalita Humna:

1) p. č. 2752 o výměře 1085 m2 (cena 350 Kč/m2)

2) p. č. 2960, p. č. 2961/1 a p. č. 2962 o celkové výměře 1084 m(cena 350 Kč/m2)

3) p. č. 2751 o výměře 1072 m(cena 350 Kč/m2)

4) p. č. 2749 o výměře 1097 m(cena 350 Kč/m2)

            lokalita u mlýna:

5) p. č. 400/17 o výměře 1103 m2 (cena 350 Kč/m2)

6) p. č. 400/19 o výměře 1048 m2 (cena 250 Kč/m2)

5.   Projednání výsledků výběrových řízení na „Rekonstrukci místních komunikací v obci Petrovice“ a „Oprava zastávky autobusu Petrovice“

6.  Různé

7.  Diskuse

8.   Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 15. 10. 2019            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce