Pozvánka na 27. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 27. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 27. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 19. prosince 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Prodej stavebních parcel dle zveřejněného záměru
 5. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 6. Projednání nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
 7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 12/2019 z DSO
 8. Informace starostky o Nařízení 16/2012 JMK
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 11. 12. 2019            Sejmuto dne:

 

 

 

 

………………………………………………….

Irena Závišková, starostka obce