Pozvánka na 3. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 3. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

Termín konání: čtvrtek 13. prosince 2018 od 19 hodin

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů

  1. Projednání a schválení programu
  2. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  3. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2019
  4. Rozpočtové opatření č. 13/2018
  5. Projednání zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Nový chodník před RD 70, 73, 128“

  1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku (plynová topidla) od DSO
  2. Povolení Silvestrovské zábavy
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  4. 12. 2018            Sejmuto dne: 14. 12. 2018

Irena Závišková, starostka obce