Pozvánka na 30. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 30. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 30. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 13. února 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání žádosti CK Nova s.r.o., Znojmo
  5. Informace starostky ohledně veřejně prospěšných prací
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 4. 2. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce