Pozvánka na 34. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 34. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 16. dubna 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Schválení výběru dodavatele opravy chodníku a vsakovacích objektů
  5. Schválení Smlouvy o vkladu majetku (vodovod na pozemcích p. č. 1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova) do svazku obcí VAK Třebíč
  1. Projednání nabídky Cyklo klubu Znojmo na podporu cestovního ruchu v regionu Znojemsko
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 8. 4. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce