Pozvánka na 35. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 35. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 35. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 7. května 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

 

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace starostky o uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR
  1. Informace hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka
  2. Projednání úsporných opatření
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 28. 4. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce