Pozvánka na 36. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 36. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 

V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 36. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 21. května 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
  5. Informace finančního výboru obce
  6. Informace kontrolního výboru obce
  7. Účast na Malém festivalu loutky 2020
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 13. 5. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce