Pozvánka na 38. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 38. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 38. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  pondělí 29. června 2020 od 19.15 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 5. Schválení Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2019
 6. Schválení přijatých nápravných opatření
 7. Schválení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2019
 8. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2019
 9. Schválení Smlouvy o vkladu majetku (prodloužení vodovodu) do svazku VAK Třebíč
 10. Projednání žádosti o odkup části obecní parcely p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 18. 6. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce