Pozvánka na 4. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 4. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

Termín konání: čtvrtek 3. ledna 2019 od 19 hodin

 Místo konání: kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání záměru na změnu nájem. smlouvy o pronájmu nebyt. prostor (márnice)
  5. Projednání záměru na prodej obecní parcely p. č. 1449/9 o výměře 30 m2
  6. Projednání záměru na prodej stromů určených k pokácení
  7. Povolení konání Hasičského plesu
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  19. 12. 2018            Sejmuto dne: 4. 1. 2019

Irena Závišková, starostka obce