Pozvánka na 6. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 6. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 31. ledna 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Nový chodník před RD 70, 73, 128“
  1. Projednání Dodatku č. 30 ke Smlouvě o svozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2081 ze dne 1. 12. 1998 mezi Obcí Petrovice a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 21. 1. 2019            Sejmuto dne: 1. 2. 2019

Irena Závišková, starostka obce