Pozvánka na 61. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 61. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 61. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 15. června 2017

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Různé
  5. Závěr

 

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   5. 6. 2017

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce