Pozvánka na 20. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 20. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 12. září 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Schválení záměru na prodej stavebních parcel v lokalitě Humna a vedle mlýna
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 2. 9. 2019            Sejmuto dne: 13. 9. 2019

 

Irena Závišková, starostka obce