Pozvánka na 41. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 41. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 41. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 27. srpna 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
  5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
  6. Schválení výběru dodavatele prací na akci: „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“
  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 19. 8. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce Petrovice