Pozvánka na 43. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 43. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 43. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 8. října 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
  5. Informace k projektu „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v dobrovolném svazku obcí Moravskokrumlovsko“
  1. Projednání nabídky celoplošné deratizace obce Petrovice
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 24. 9. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce