Pozvánka na 12. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 12. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 25. dubna 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 4/2019
  5. Informace ředitelky MŠ o provedení prověrky nad stavem BOZP 2019
  6. Informace kontrolního a finančního výboru
  7. Organizační zajištění zahájení 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   16. 4. 2019            Sejmuto dne: 26. 4. 2019

Irena Závišková, starostka obce