Památník

Pomník obětem první a druhé světové války

 

Pomník obětem První světové války byl postaven na návsi za kostelem. Nechala jej zbudovat petrovická mládež v roce 1921. Na pomníku jsou napsány verše a věnování:

 

Spěte tiše padlí bratři

v zemi, dálné cizině,

nechť ptáčátko hymnu vlasti,

Vám všem k spánku zapěje.

 

V upomínku svým rodákům

padlým a zemřelým ve světové

válce věnovala omladina

Petrovická L. P. 1921.

Pomník stál 6500 Kč a byl nejspíš vyroben v kamenické dílně v Rokytné. Stejný vyhlížející pomník stojí v obci Rokytná a v Hrubšicích. Na pomníku jsou umístěny v oválných rámečcích fotografie 14 padlých petrovických občanů s životopisnými údaji (jméno a příjmení, datum narození, datum a místo úmrtí (pokud bylo známo). Fotografie s nápisy jsou na pomníku řazeny zleva doprava, chronologicky dle data úmrtí.

 

Tomáš Štokinger *16.9.1884 †25.8.1914 v Rusku

Ondřej Vespalec *21.10.1882 †25.10.1914 v Rusku

František Ševčík (fotografie chybí)*3.8.1892 †23.4.1915 v Karpatech

František Dolák, učitel *9.3.1891 v Třebíči, †. 11.6.1915 v Haliči

Albert Korčák *7.4.1883 †? (nečitelné)

Karel Chalupa * 3.4.1895 †16.7.1815 v Rusku

Nikodém Šídlo *14.3.1889 †29.9.1915 v Rusku

Jan Blažek *5.5.1890 †24.6.1916 u Přemyšle

Jindřich Kožíšek *14.3.1898 †5.7.1917 v Rusku

Ignác Buchta *15.10.1895 †25.12.1917 v Haliči

Cyril Procházka *29.6.1891†?v zajetí v Rusku

Jan Vaníček  (bez fotografie)*3.4.1888 †14.9.1915 v Černé Hoře

František Kolář *15.10.1888 †26.6.1916 v Rusku

František Kovář *29.9.1893 †1918 v Itálii

 

Dle zápisu v obecní kronice byla v dubnu 1925 pořízena omladinou zdejší obce okolo pomníku vojínů padlých ve světové válce zahrádka. Zahrádka byla opatřena cihlovou podezdívkou a zeleně natřeným plotem. Finanční náklad této úpravy byl 500 Kč. Na uhrazení tohoto nákladu uspořádala omladina zdejší obce divadelní představení dne 13. dubna a to veselohru „Firma Piškot, Čaplin a spolek“. Ohrazení pomníku provedli místní řemeslníci stolař Bauer a tesař Sobol. Celková úprava byla provedena na začátku května 1925.

Po Druhé světové válce byla zřízena pamětní deska Janu Vodákovi, který zahynul ve vězení ve Zwikau a Anežce Bauerové, zabité granátem v Dolních Kounicích. Deska s údaji a nápisem „Nikdy nezapomeneme a nikdy neodpustíme“ byla umístěna před pomník obětí 1. světové války.

U pomníku byl v květnu r. 1945 pohřben neznámý sovětský vojín, který v Petrovicích zemřel. V lednu r. 1946 byly jeho ostatky vyjmuty a převezeny do společného hrobu na Ústřední hřbitov v Brně.

Péči o památník a údržbu mívala na starosti místní mládež. Každoročně se tu držely na Bílou sobotu za oběti války dvě minuty ticha. Památka padlých je každoročně uctěna o hodech položením smutečního věnce.

Zpracovali Bronislav a Eva Grunovi