Smírčí kříž

Pískovcový kamenný kříž s nápisem náleží mezi tzv. pamětní kříže připomínající tragickou událost. Nápis v němčině sděluje, že na místě, kde kříž původně stál, umrzl v tuhé zimě člověk jménem Wenzel Hain. Podle vyprávění pamětníků byl řezníkem v Ivančicích a nakupoval v okolních vesnicích dobytek. Letopočet se nedochoval. Pravděpodobně byl ve zničené části nápisu. Podle typu kříže můžeme přepokládat jeho vznik kolem poloviny 18. století.

Kamenná památka byla nalezena v roce 2004 na okraji areálu zemědělského družstva, kam byla přemístěna při zcelování pozemků v době kolektivizace. Původně stál kříž pravděpodobně u staré cesty mezi Petrovicemi a Kadovem.

Zděná kaplička byla postavena v roce 2008 nákladem obce Petrovice za přispění Jihomoravského kraje za účelem důstojného umístění památky.

Opis čitelné části nápisu

GEGEN

WENZEL HAIN WEGEN

GROSSER KELTE ERFROREN

WELCHER SELLEN GOTT

GENED-

-IG SEIN

WOLLE

AMEN

 

Překlad

Wenzel Hain zmrzl ve velké zimě.

Buď bůh milostiv jeho duši.

Amen.
Text: Bronislav a Eva Grunovi