Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Důležité zákony

  1. zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  2. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  3. zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  4. zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  5. zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  6. zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  7. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Oznámení

Nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

Nejsou vloženy žádné dokumenty