Projekty – dotace

Doplnění vybavení MŠ Petrovice

V roce 2022 požádala obec Petrovice přes Místní akční skupinu Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF. Díky získaným finančním prostředkům se podařilo pořídit do školní kuchyně škrabku na čištění brambor, do školní zahrady altánek a byla provedena sanace vlhkého zdiva ve skladu a na toaletách. Jsme velmi rádi, že se dětem i zaměstnankyním školky zlepší prostředí. Děkujeme za schválení dotace.

Akce spolufinancované Jihomoravským krajem v roce 2023:

Akce spolufinancovaná Jihomoravským krajem v roce 2022:

 

Polní cesta VC21

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA NA ÚDRŽBU ZELENĚ PRO  MORAVSKOKRUMLOVSKO ZA SPOLUPRÁCE JE DUKOVANY