Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starostka Irena Závišková DiS. +420 724 185 508 starosta@petrovice.com
Místostarosta Ing. Roman Hájek +420 603 597 786 mistostarosta@petrovice.com
Člen zastupitelstva Blanka Bodanská
Člen zastupitelstva Mgr. Jana Čeperová
Člen zastupitelstva Arnošt Dyml
Člen zastupitelstva Helena Janštová
Člen zastupitelstva Jana Kolkopová
Člen zastupitelstva Ing. Lenka Komárková
Člen zastupitelstva Radek Ondráček DiS.