Pozvánka na 14. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 14. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 23. května 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
 5. Přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
 6. Schválení prodeje části obecních parcel p. č. 2708/10, 2707/8 a 1698/4
 7. Schválení pronájmu části pozemků p. č. 2123/1 a 2124
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 9. Schválení dvou smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   14. 5. 2019            Sejmuto dne: 24. 5. 2019

Irena Závišková, starostka obce