Pozvánka na 16. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 16. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 20. června 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace ze setkání starostů DSO Moravskokrumlovsko
  5. Schválení Smlouvy o zajištění loutkového představení mezi obcí a MěKS M. Krumlov
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 10. 6. 2019            Sejmuto dne: 21. 6. 2019

Irena Závišková, starostka obce