Pozvánka na 17. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 17. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 18. července 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
  5. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku Městu M. Krumlov na spolufinancování sociálních služeb
  1. Projednání návrhu řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej)
  2. Informace starostky o návštěvě hejtmana JMK JUDr. B. Šimka v obci Petrovice
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 9. 7. 2019            Sejmuto dne: 19. 7. 2019

Irena Závišková, starostka obce