Pozvánka na 18. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 18. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

Termín konání:  středa 14. srpna 2019 od 19 hodin

Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
  5. Projednání aktualizovaného návrhu řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej)
  6. Informace starostky o převzetí ocenění v Morkůvkách za soutěž Vesnice roku
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 5. 8. 2019            Sejmuto dne: 5. 8. 2019

Irena Závišková, starostka obce