Pozvánka na 24. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 24. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 7. listopadu 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 5. Schválení Dodatku č. 16 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu
 6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051806/001 mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 1. Schválení Smlouvy o provedení práce s neuvolněným členem zastupitelstva
 2. Údržba veřejných prostranství na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob
 3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 29. 10. 2019            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce