Pozvánka na 26. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 26. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 26. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 5. prosince 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení rozpočtu Obce Petrovice na rok 2020
 5. Schválení Příkazu č. 1/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019
 1. Schválení Plánu inventur pro rok 2019
 2. Projednání žádosti SÚS JMK ke kácení dřevin
 3. Projednání nabídky rozhlasové znělky
 4. Informace starostky o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 25. 11. 2019            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce