Pozvánka na 28. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 28. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 28. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 16. ledna 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Pronájem nebytových prostor (pohostinství) dle zveřejněného záměru
  5. Projednání možnosti opravy pomníku padlým ve světových válkách
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 8. 1. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce