Pozvánka na 40. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 40. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 40. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 6. srpna 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
  5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
  6. Schválení výběru dodavatele prací na akci: „Petrovice-interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
  1. Schválení Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace na akci „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“
  1. Různé
  2. Diskuse
  3. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 24. 7. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce