Pozvánka na 5. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 5. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání: čtvrtek 17. ledna 2019 od 19 hodin

 Místo konání: kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Rozpočtové opatření č. 1/2019
  5. Projednání žádosti SÚS JMK Znojmo o pokácení ořešáku na parcele č. 614/83 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
  6. Informace starostky k zajištění opravy elektroinstalace v budově MŠ
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  9. 1. 2019            Sejmuto dne: 18. 1. 2019

Irena Závišková, starostka obce