Pozvánka na 9. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 9. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 14. března 2019 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Informace starostky a místostarosty o jednání se Státním pozemkovým úřadem Znojmo
  5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Irena Závišková, starostka obce

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 5. 3. 2019            Sejmuto dne: 15. 3. 2019