Záměr na prodej obecní parcely

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej obecní parcely

ZÁMĚR  NA  PRODEJ  OBECNÍ  PARCELY

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na 3. zasedání dne 13. 12. 2018 záměr na prodej pozemku p.č. 1449/9 o výměře 30 m2 ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, druh pozemku orná půda. Zájemci mohou podat nabídky písemně na adresu obecního úřadu do 3. 1. 2019, kdy se prodej pozemku bude schvalovat.

(Usnesení č. 7/Z3-13.12.2018)

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  14. 12. 2018            Sejmuto dne: 4 . 1. 2019

Irena Závišková, starostka obce