Záměr na prodej stromů k pokácení

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej stromů k pokácení

ZÁMĚR  NA  PRODEJ  STROMŮ  K  POKÁCENÍ

ZO projednalo a schválilo na 3. zasedání dne 13. 12. 2018 záměr na prodej stromů určených k pokácení v lokalitě bývalého koupaliště (18 ks) a u hřbitova (3 ks). Stromy budou rozděleny do 3 skupin, a to:

A) 3 ks před hlavním vchodem u hřbitova,

B) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených modrou visačkou s čísly 1 – 9,

C) 9 ks v lokalitě bývalého koupaliště označených červenou visačkou s čísly 10 – 18.

Dřevo bude prodáno tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Zájemci doručí na obecní úřad nabídky v zalepené obálce označené  buď

„Nabídka dřevo – A)“

„Nabídka dřevo – B) modrá“

„Nabídka dřevo – C) červená“

Nabídka uvnitř obálky musí obsahovat jméno žadatele a nabízenou cenu za odkup dřeva. Termín doručení nabídek je do čtvrtka 3. 1. 2019 do 15 hodin na obecní úřad.

Vyhodnocení nabídek bude provedeno na zasedání ZO dne 3. 1. 2019.

Majitel stromů provede pokácení do 28. 2. 2019  na své náklady a přebírá na sebe veškerá rizika spojená s kácením a odklizením. Obec požaduje po vybraném majiteli stromů, aby pozemek byl po těžbě dřeva řádně uklizen. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách. (usnesení č. 13/Z3-13.12.2018)

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  14. 12. 2018            Sejmuto dne: 4 . 1. 2019

Irena Závišková, starostka obce