Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Petrovice

Obec Petrovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost).

Obecní úřad

Starosta Irena Závišková

Místostarosta Ing. Roman Hájek

Účetní

Členové zastupitelstva

Blanka Bodanská

Mgr. Jana Čeperová

Arnošt Dyml

Mgr. Eva Grunová

Helena Janštová

Jana Kolkopová

Bohumír Vespalec

Finanční výbor

Bohumír Vespalec – předseda

Helena Janštová

Arnošt Dyml

Kontrolní výbor

Mgr. Jana Čeperová – předsedkyně

Blanka Bodanská

Jana Kolkopová

Organizace zřizované obcí

Mateřská škola Petrovice

 

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Petrovice

Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Petrovice

Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

 

Úřední hodiny

Starostka

Středa  08:00 – 17:30

Sobota 08:00 – 09:00

 

Účetní/pokladna

Úterý   07:30 – 10:00

Středa 13:00 – 17:30

Pátek   07:30 – 10:00

 

Telefonní čísla

Tel.: 515 323 123

Starostka mobil:  724 185 508

 

Čísla faxu

Obec fax nevlastní

 

Adresa internetové stránky

www.petrovice.com

 

Adresa e-podatelny

info@petrovice.com

 

Další elektronické adresy

starosta@petrovice.com

 

ID datové schránky

z5ubnhe

Číslo účtu: 1583584339/0800

00293326

Obec Petrovice není plátcem DPH.