Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starostka Irena Závišková +420 724 185 508 starosta@petrovice.com
Místostarosta Ing. Roman Hájek +420 603 597 786 mistostarosta@petrovice.com
Člen zastupitelstva František Bílek
Člen zastupitelstva Jana Čeperová
Člen zastupitelstva Eva Grunová
Člen zastupitelstva Helena Janštová
Člen zastupitelstva Bohumír Vespalec
Člen zastupitelstva Tomáš Vespalec
Člen zastupitelstva Dalibor Záviška