Záměr prodeje obecních parcel a jejich částí

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr prodeje obecních parcel a jejich částí

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH PARCEL A JEJICH ČÁSTÍ

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na 59. zasedání dne 11. května 2017 záměr na prodej obecních parcel:

p. č. 2121 o výměře 374 m2,

částí obecní parcely p. č. 2282/1 o výměře 182 a 60 m2

a části obecní parcely p. č. 2239 o výměře 2418 m2.

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 10/Z59.

 

vyvěšeno: 16. 5. 2017

sňato:

Irena Závišková, starostka obce