Záměr na prodej obecních parcel

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej obecních parcel

ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍCH PARCEL

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na 61. zasedání

dne 15. června 2017 záměr na prodej obecních parcel:

p. č. 2864 o výměře 26 m2

p. č. 2865 o výměře 20 m2

části parcely p. č. 1704/5 o výměře cca 5 m2 před RD čp. 124.

 

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 5/Z61.

 

vyvěšeno: 21. 6. 2017

sňato:

Irena Závišková, starostka obce