Záměr na prodej části obecní parcely

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr na prodej části obecní parcely

ZÁMĚR NA PRODEJ ČÁSTI OBECNÍ PARCELY

ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej části obecní parcely v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 613/4 ostatní plocha o výměře 229 m2. Z uvedené parcely bude geometrickým plánem vyjmuta část o výměře cca 50 m2, na níž se nachází studna pro bytový dům čp. 136 a rovněž část o výměře cca 2 m2, na níž se nachází přípojka NN.

Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 4/Z85 ze dne 21. června 2018.

 

vyvěšeno: 22. června 2018

sňato:

……………………………………………………………….

Irena Závišková, starostka obce