Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

Starostka obce Petrovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017  od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21. října  2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je obřadní místnost obecního úřadu v Petrovicích, Petrovice 9, 672 01 Moravský Krumlov.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 Irena Závišková, starostka obce