Pozvánka na 1. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 1. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 1. zasedání ZO Petrovice.

 Termín konání: čtvrtek 15. listopadu 2018 od 19 hodin

 Místo konání: kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
 5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2021
 6. Informace finančního výboru
 7. Informace kontrolního výboru
 8. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Petrovice na roky 2019 – 2021
 9. Oznámení MŠ Petrovice o přerušení provozu v době vánočních prázdnin
 10. Projednání možnosti prodeje akcií České spořitelny v majetku obce
 11. Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy (sloup na autobusové zastávce)
 1. Aktualizace obecně závazných vyhlášek (o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; o místním poplatku ze psů; o místním poplatku za užívání veř. prostranství)
 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

 Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  7. 11. 2018            Sejmuto dne:

 

Irena Závišková, starostka obce