Pozvánka na 2. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 2. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

se koná 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2018 od 19 hodin

 Místo konání: kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Projednání záměru změny nájemní smlouvy (márnice)
  5. Projednání souhlasu k projektové dokumentaci vodovodní přípojky u čp. 133
  6. Informace starostky k možnosti nahlédnutí do dokumentace (Nové dvojité vedení)
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:  20. 11. 2018            Sejmuto dne: 30. 11. 2018

Irena Závišková, starostka obce