Pozvánka na 32. zasedání ZO Petrovice

By symphony_op,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 32. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 32. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 18. února 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

Program:

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Zpráva inventarizační komise

5. Různé

6. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 9. 2. 2016

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce