Pozvánka na 34. zasedání ZO Petrovice

By symphony_op,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 34. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 31. března 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

Program:

  1.   Zahájení zasedání
  2.   Projednání a schválení programu
  3.   Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2015
  5. Různé
  6. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   22. 3. 2016

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce Petrovice