Pozvánka na 42. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 42. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 42. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 18. srpna 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 6/2016
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem (kanalizace)
  6. Různé
  7. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   9. 8. 2016

sňato dne:                                                                                         

Irena Závišková, starostka obce