Pozvánka na 44. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 44. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 44. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 29. října 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 3. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 4. Schválení výsledků výběru zhotovitele akce „Petrovice, polní cesta VC21“
 5. Informace z jednání na ÚZSVM
 6. Projednání dotačních programů MMR Podpora rozvoje regionů 2021
 7. Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2021
 8. Projednání zprávy finančního výboru
 9. Projednání zprávy kontrolního výboru
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 19. 10 . 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce