Pozvánka na 45. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 45. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 45. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 19. listopadu 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Schválení rozpočtu obce Petrovice na rok 2021
  5. Projednání Smlouvy příkazní o obstarání záležitostí investora č. 14/2020/TDS mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
  1. Projednání Příkazní smlouvy č. 7/2020/KP mezi obcí Petrovice a firmou VZD INVEST, s. r. o., Pardubice – akce: „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
  2. Různé
  3. Diskuse
  4. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 10. 11. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce