Pozvánka na 46. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 46. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

na 46. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 13. října 2016

v 19 hodin na obecním úřadě v Petrovicích.

 Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Rozpočtové opatření č. 9/2016
  5. Různé
  6. Závěr

vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce:   4. 10. 2016

sňato dne:

Irena Závišková, starostka obce