Pozvánka na 47. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 47. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 47. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  středa 16. prosince 2020 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2020
 5. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 1. Informace starostky o výsledcích jednání 70. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko ze dne 15. 12. 2020
 2. Příkaz k provedení inventarizace
 3. Plán inventur
 4. Různé
 5. Diskuse
 6. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 8. 12. 2020            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce