Pozvánka na 48. zasedání ZO Petrovice

By Irena Závišková,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 48. zasedání ZO Petrovice

P O Z V Á N K A

 V souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se koná 48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice.

 Termín konání:  čtvrtek 14. ledna 2021 od 19 hodin

 Místo konání:  kancelář Obecního úřadu Petrovice

Program:

 

  1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  4. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001771517
  1. Schválení Smlouvy s vlastníkem veřejné dopravní a technické infrastruktury
  2. Projednání zvýšení nájmu za kulturní dům (sál + kuchyňka včetně vybavení)
  3. Různé
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 5. 1. 2021            Sejmuto dne:

Irena Závišková, starostka obce